Thursday, September 2, 2010

જિલ્લા જેલમાં વ્યાખ્યાન

ભાવનગર જિલ્લા જેલમાં જન્માષ્ટમી તા. ૨ સપ્ટેમ્બરના સવારે ૧૦ કલાકે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં વ્યાખ્યાન આપી રહેલા ડો. મહેબૂબ દેસાઈ

No comments:

Post a Comment