Tuesday, April 27, 2010

શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ સાથે ડો..મહેબૂબ દેસાઈશ્રી નારાયણ દેસાઈની ભાવનગરમાં યોજાયેલ "ગાંધી યુવા કથા" (૨૪ થી ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦ ) દરમિયાન ૨૬ એપ્રિલના રોજ શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ સાથે ભાવનગર વિશ્વ વિદ્યાલયના કુલપતિ શ્રી બી.એલ.શર્મા અને ડો.મહેબૂબ દેસાઈ

No comments:

Post a Comment